Kéményajtó Webáruház
Kéményajtó, Légbevezető, Kandallórács forgalmazása, beépítése

kéményajtó, kandalló rácsok, légbevezető, tetőjárda, kémény,

Ha Jót akar elérhető áron, válaszon minket.
MENÜ

A belügyminiszter
…/2013. (… …) BM rendelete
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges szén-monoxid érzékelő berendezésekre (a továbbiakban: berendezés) terjed ki.
2. §
(1) A berendezésnek meg kell felelnie az 1. melléklet szerinti követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelés tekintetében az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet szerint építési terméknek minősülő berendezés esetében a termék teljesítménynyilatkozatában foglaltak irányadóak.
(3) Az
a) MSZ EN 50291 szabvány (Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben),
b) elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelv, és
c) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv
rendelkezéseinek egyaránt megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékű védelmet nyújtó berendezést úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az e rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek.

 

Hírek

 • Fémszerkezetek gyártása
  2016-07-08 10:55:34

 • Femszerkezet Blog
  2016-01-28 16:24:57

  Elindítottuk fémszerkezeti blogunkat olvassák legfrisebb híreinket:www.femszerkezet.blog.hu

 • Már vasszerkezetekkel is foglalkozunk
  2016-01-28 16:23:13

  Látogassanak el weboldalunkra http://femszerkezet.eu/

 • Kéményajtó , légbevezető BLOG
  2013-03-03 19:00:13

  Kövessenek  már BLOGON is minket http://kemenyajto.blog.hu

   

Asztali nézet